Ölsöhn on Tour

Wagentaufe

Datum & Zeit:27.02.2019 18:00

Bastellokal

zur Galeriezur Galeriezur Galerie

Schmutzig Donschtig

Datum & Zeit:28.02.2019 07:00

Fasnacht Meggen
Strassenfasnacht Lozärn

zur Galeriezur Galeriezur Galerie

Komisch Fritig

Datum & Zeit:01.03.2019 16:00

Lasst euch überaschen..

Rüüdig Samschtig

Datum & Zeit:02.03.2019 14:00

Lasst euch auch hier überraschen

Fasnachtssonntig

Datum & Zeit:03.03.2019 12:00

13:00 Gönnerapero
15:00 Umzug Meggen
17:00 Risotto Essen anschl. Fasnachtsfest

zur Galeriezur Galeriezur Galerie

Güdismäntig

Datum & Zeit:04.03.2019 10:00

Strassenfasnacht Lozärn

zur Galeriezur Galeriezur Galerie

Güdiszischtig

Datum & Zeit:05.03.2019 14:00

Strassenfasnacht Lozärn
(Late night special)

zur Galeriezur Galerie